Magazín Komfortmag

Byl založen v roce 2008 stejnojmenným občanským sdružením.
Projekt Komfortmag usiluje o vytvoření – v České republice znatelně
chybějící a potřebné – funkční platformy pro mladé designéry, fotografy,
ilustrátory, malíře a publicisty. Publikujeme práce, které by často
nepřekonaly mantinely školních výstav, zaznamenáváme trendy.

Cílem projektu je mimo jiné vymanit tyto autory z ghetta jednotlivých
uměleckých disciplín a nabídnout v době mizejících mezioborových
bariér atraktivní a poučenou syntézu, která by promlouvala o současnem
dění v české vizuální kultuře. Komfort se snaží vše propojit do nového
překvapivého tvaru s přesahem. Redakčnímu kruhu v žádném případě
nejde o vytváření sborníku katalogizujícímu aktuální dění na výtvarné
scéně, nýbrž o časopis, který nese názor, místy ironickou nadsázku,
komentář, kombinuje různorodé obsahy a dokáže publiku nabídnout
ještě další zážitek během listování.

Prostupnost žánrů navíc bereme jako příležitost k propojení publik,
která se zajímají o současnou městskou kulturu, proto Komfort
distribuujeme nejen v galeriích, ale také v obchodech
s alternativní hudbou nebo autorskou módou a designem.